Cohort betekenis

cohort betekenis

Wanneer er wordt gesproken over een cohort gaat het in de meeste gevallen over een groep personen die gedurende eenzelfde periode, bijvooorbeeld één maand, hetzelfde hebben meegemaakt. Om dit simpel uit te leggen; een geboortecohort zijn een groep personen die in allemaal in het zelfde jaar zijn geboren. Zo heb je ook een huwelijkscohort.

De geschiedenis van het woord cohort

De oorsprong is terug te halen vanuit de Romeinse tijd. Een cohort is een onderafdeling van zeshonderd soldaten in een legioen van het Romeinse leger. Dit was een groep soldaten dat samen een eenheid vormden.

De legereenheid cohort binnen het Romeinse leger

Een soldaat uit het Romeinse leger is een Centurie. Twee centuries zijn samen weer een Manipel. Een Manipel samen met nog twee vormen een Cohort. Kortom een Cohort bestaat uit 12 Centuries. 10 cohorten vormen samen één legioen.

Het woord cohort binnen het onderwijs

Binnen het onderwijs wordt Cohort veel gebruikt. Een groep leerlingen die samen hetzelfde leerjaar doen noem je gezamenlijk een cohort.

Het gevaar van verschillende cohorten is dat deze tegenover elkaar komen te staan. Ze vormen namelijk een groep die allemaal hetzelfde hebben meegemaakt en veelal dezelfde mening delen. Tussen verschillende cohorten ontstaan dan ook vaak polarisatie.

Het doen van een cohort onderzoek

Bij cohortonderzoek wordt gekeken naar het verleden en wordt er gezocht naar relaties tussen eetpatronen en ziektes. Je kijkt in dit onderzoek naar een bepaalde cohort oftewel periode en en kijkt of er een relatie is tussen factoren. Je kunt dan ook meerdere cohorten met elkaar vergelijken op deze manier.

Prospectief cohort

In een prospectief cohortonderzoek worden personen gevolgd die lange tijd zijn blootgesteld aan een risicofactor. Dit kan bijvoorbeeld asbest zijn, maar ook een ander leefstijlfactor.

Incidentie cohort

Bij incidentie in een cohort wordt bedoeld het aantal nieuwe gevallen dat er bij zijn gekomen in een bepaalde periode. Terugkomende op de risicofactor asbest, wordt er met een incidentie bedoeld, hoeveel nieuwe gevallen met asbestkanker er bij zijn gekomen.

Synoniemen van het woord cohort

  • Afdeling van een legioen