cohort betekenis

Cohort betekenis

Wanneer er wordt gesproken over een cohort gaat het in de meeste gevallen over een groep personen die gedurende eenzelfde periode, bijvooorbeeld één maand, hetzelfde hebben meegemaakt. Om dit simpel uit te leggen; een geboortecohort zijn een groep personen die in allemaal in het zelfde jaar zijn geboren. Zo heb je ook een huwelijkscohort.

De geschiedenis van het woord cohort

De oorsprong is terug te halen vanuit de Romeinse tijd. Een cohort is een onderafdeling van zeshonderd soldaten in een legioen van het Romeinse leger. Dit was een groep soldaten dat samen een eenheid vormden.

Het woord cohort binnen het onderwijs

Binnen het onderwijs wordt Cohort veel gebruikt. Een groep leerlingen die samen hetzelfde leerjaar doen noem je gezamenlijk een cohort.

Het gevaar van verschillende cohorten is dat deze tegenover elkaar komen te staan. Ze vormen namelijk een groep die allemaal hetzelfde hebben meegemaakt en veelal dezelfde mening delen. Tussen verschillende cohorten ontstaan dan ook vaak polarisatie.

Similar Posts