Consensus betekenis

Consensus is de daad van het ergens over eens zijn, of wanneer leden van een groep of gemeenschap overeenstemming hebben bereikt. Consensus bestaat in internationale organisaties en in democratieën. Het woord consensus heeft twee verschillende betekenissen. De ene betekenis is dat er geen bezwaren zijn tegen een idee; iedereen is het ermee eens (werkwoord). De andere betekenis is dat mensen het eens zijn over een bepaalde actie (zelfstandig naamwoord).

Consensus is een term die slaat op het proces van besluitvorming. Consensus betekent een overeenstemming van alle leden van een groep of gemeenschap over een kwestie, in tegenstelling tot stemmingen waarbij elk lid één stem heeft en meerderheden kunnen zegevieren. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft sinds 1946 veel resoluties via consensus aangenomen. Eén zo’n resolutie was UNGA 181 (II) waarin de onafhankelijkheid van India van Groot-Brittannië in 1947 werd uitgeroepen, met 27 ja-stemmen, geen onthoudingen en 12 afwezigen.

De Betekenis van Consensus: VN, NAVO en de VS

Consensus is een door een groep mensen bereikte overeenkomst of compromis, waarvoor meestal de deelname van alle leden vereist is. Het consensusproces is belangrijk voor democratie en diplomatie omdat het iedereen bij het besluitvormingsproces betrekt. Internationale organisaties als de Verenigde Naties (VN) en de NAVO gebruiken consensus om beslissingen te nemen die al hun aangesloten landen aangaan. Ook de VS gebruiken consensus als democratisch instrument, waarbij veel politieke organen zoals het Congres de goedkeuring van alle leden vereisen voordat ze over wetgeving stemmen of nieuwe regels aannemen.

Een consensus is een overeenkomst tussen een groep mensen of leden van een gemeenschap. Het wordt vaak gebruikt in internationale organisaties en in democratieën. VN staat voor de Verenigde Naties, die na de Tweede Wereldoorlog werden opgericht om de vrede tussen landen te bewaren. De NAVO is de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, gevormd door West-Europese landen als verdediging tegen het expansionisme van de Sovjet-Unie in de tijd van de Koude Oorlog. De VS staat voor de Verenigde Staten van Amerika, die momenteel betrokken zijn bij VN-missies in de hele wereld.

Er is sprake van consensus wanneer de leden van een groep of gemeenschap overeenstemming hebben bereikt. Ze wordt vaak gebruikt in internationale organisaties en in democratieën. De Verenigde Naties, de NAVO, en de VS zijn drie voorbeelden van dit soort organisaties die consensus vereisen om beslissingen te nemen. De Veiligheidsraad van de VN is een voorbeeld van een organisatie die consensus van haar 15 leden vereist om besluiten te nemen. Dit betekent dat elk lid zijn veto kan uitspreken over elke voorgestelde resolutie, wat frustrerend kan zijn voor wie het gevoel heeft dat zijn stem niet gehoord wordt

Consensus is een woord dat overeenstemming betekent. In internationale organisaties wordt consensus vaak gebruikt om beslissingen te nemen, omdat alle leden van de organisatie zo inspraak in de beslissing kunnen hebben. Consensus is uitvoerig besproken in de Verenigde Naties en de NAVO met betrekking tot wat het voor deze twee groepen betekent en hoe belangrijk het is voor het bereiken van een overeenkomst tussen hun ledenlanden. Zo werd op 16 december 2010 secretaris-generaal Ban Ki-moon door zijn mede-VN-leden aangesteld om