Plausibel betekenis

plausibel betekenis

De betekenis van plausibel is aannemelijk, acceptabel, geloofwaardig, schoonschijnend, toejuichenswaard en/of waarschijnlijk. Je kunt het in de zin gebruiken als; Anne had een plausibele reden om te laat te komen. In deze zin is de plausibel betekenis; onderbouwd met feitelijke bewijzen.