betekenis-triage

Triage betekenis

Triage is het beoordelen van slachtoffers zoals bij grotere ongevallen, rampen, pandemieën of op de spoedeisende hulp in ziekenhuizen. Het categoriseren van de ernst van verwondingen en het verloop van de verwondingen om bij ongevallen in de juiste volgorde personen te helpen is het doen van triage.

Triage doen?

De persoon die triage doet (een arts of in uitzonderlijke gevallen een verpleegkundige) wil met beperkte capaciteit spoedzorg organiseren. Dit betekent dat er in enkele minuten op. basis van beperkte gegevens een beslissing wordt genomen over hoe snel de patiënt geholpen dient te worden. De NTS is een richtlijn die hierbij ondersteunt.

De vijf stappen van triage

Afhankelijk van het toestandsbeeld van de patiënt worden de volgende vijf stappen doorlopen:

  1. ABCD-veilig: is de patiënt in levensgevaar?
  2. Keuze ingangsklacht: wat is er aan de hand?
  3. Urgentie bepalen: op basis van de triagecriteria en het triagetype (fysieke of telefonische triage). De triagist kan de urgentie aanpassen op basis van de context, alarmsignalen en risicogroepen.
  4. Vervolgactie: op basis van de urgentie en het triagetype. De triagist kan de vervolgactie aanpassen op basis van de context, alarmsignalen en risicogroepen.
  5. Adviezen: op basis van de urgentie en de triagecriteria. De triagist stemt de adviezen af op de patiënt.

Triage is een pragmatische aanpak van hulpverlening.

Similar Posts